انجام پایان نامه مهندسی پزشکی

آموزشیار با بهره گیری از محققان توانمند مهندسی پزشکی در زمینه های تخصصی این رشته تحصیلی پروژه های فراوانی را انجام داده است.یکی از قوی ترین بخش های تاپ تز بخش مهندسی پزشکی است.

در زیر لیستی از زمینه های مربوط به پایان نامه های  مهندسی پزشکی که توسط گروه تاپ تز مشاوره شده اند آورده شده است:

 

انجام پایان نامه  مهندسی پزشکی:

 • انجام پایان نامه در زمینه تجزیه مدهای تجربی-EMD
 • انجام پایان نامه در زمینه تبدیل ویولت-wavelet
 • انجام پایان نامه پردازش سیگنال ECG,EGG,EMG,CTG
 • انجام پایان نامه تشخیص بیماری با استفاده از شبکه عصبی RBF و ماشین بردار پشتیبان SVM
 • انجام پایان نامه پردازش تصاویر دیجیتال (Digital Image Processing)
 • انجام پایان نامه بینایی ماشین (Machine Vision)
 • انجام پایان نامه شناسایی حالت چهره افراد (Facial Expression)
 • انجام پایان نامه تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر چهره (Face Recognition)
 • انجام پایان نامه تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر عنبیه چشم (Iris Recognition)
 • انجام پایان نامه تخمین جهت نگاه (Eye Gaze Estimation)
 • انجام پایان نامه ردیابی اشیا در تصاویر (Object Tracking)
 • انجام پایان نامه بهبود کیفیت تصاویر (Image Enhancement)

 

انجام پایان نامه و پروژه های مهندسی پزشکی:

انجام پایان نامه پردازش سیگنال

انجام پایان نامه  مهندسی پزشکی بیوالکتریک

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی بیومکانیک

انجام پایان نامه پردازش تصاویر پزشکی

سئو وب سایت

سئو سازی سایت

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی،انجام پایان نامه ارشد بیومکانیک،انجام پایان نامه ارشد بیوالکتریک